Ms Băng

Phó chủ tịch HĐQT


Đội ngũ nhân sự
MR KENT
MR KENT
Chủ tịch HĐQT - TGĐ
Xem hồ sơ đầy đủ
Ms Helen
Ms Helen
Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành
Xem hồ sơ đầy đủ
Mr Henry
Mr Henry
Giám đốc Phát triển dịch vụ
Xem hồ sơ đầy đủ
MS HANH
MS HANH
Giám đốc đối ngoại
Xem hồ sơ đầy đủ
Zalo
Zalo