Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi

07/03/2023
Sản phẩm và dịch vụ Kar Group góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Kar Group. Kar Group xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Sản phẩm và dịch vụ Kar Group góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Kar Group. Kar Group xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

1. Triết lý kinh doanh

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Sản phẩm và dịch vụ Kar Group góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Vì thế chúng tôi tâm niệm rằng chất lượng và sáng tạo là người bạn đồng hành của Kar Group. Kar Group xem khách hàng là trung tâm và cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

2. Tầm nhìn

Trở thành biểu tượng niềm tin số một về dịch vụ, về sản phẩm dinh dưỡng - sức khỏe phục vụ cuộc sống cộng đồng

3. Sứ mệnh

Cung cấp cho thị trường các dịch vụ mang tính độc đáo và sáng tạo cao đáp ứng tối đa nhu cầu chính đáng của tất cả khách hàng.

Mang đến cho cộng đồng sản phẩm dinh dưỡng - sức khỏe tốt nhất bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội

4. Slogan

Tất cả vì khách hàng (ALL FOR CUSTOMERS)

5. Giá trị cốt lõi: SPECIAL

  • SHARE - CHIA SẺ:

Chia sẻ năng lực tạo sự bền vững

Chia sẻ chí lực để tạo sự lớn mạnh

Chia sẻ tài lực để tạo sự gắn kết

  • POPULAR - PHỔ BIẾN:

Nhân viên được yêu mến

Dịch vụ và sản phẩm được phổ biến và được tất cả khách hàng tin dùng

  • EXCELLENT - XUẤT SẮC:

Dịch vụ và sản phẩm xuất sắc là mục tiêu hàng đầu

  • CUSTOMIZE - THỎA MÃN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG:

Thỏa mãn yêu cầu khách hàng theo cách khách hàng mong muốn

  • INTERNATIONAL - QUỐC TẾ:

Tinh thần đưa dịch vụ và sản phẩm được khách hàng tin dùng, phát triển trong nước và quốc tế

  • ACHIEVEMENT - THÀNH TỰU:

Tinh thần cùng thắng để tạo nên thành công của đối tác, khách hàng, tạo nên thành tựu cho từng thành viên, tập thể.

  • LEADER - DẪN ĐẦU:

Từng thành viên Kar Group nỗ lực trở thành người dẫn đầu, người hướng dẫn, người xuất sắc trong công việc của chính mình; đưa thương hiệu Kar Group trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ, sản phẩm dinh dưỡng – sức khỏe.Zalo
Zalo